Bestraffiningar

Vi har inte sett alla program i TV-serien och inte heller läst litteratur av Millan Eftersom vi inte har all information om CMs metoder har vi valt att göra ett allmänt inlägg om användande av bestraffning i samband med inlärning. Inlägget är en del av ett kapitel i en kommande bok som utkommer under våren 2011- Boken handlar i huvudsak om spår- och sökträning men innehåller även en relativt djupgående del om etologi och inlärning, ur vilken textavsnittet är hämtat.

Forskningsprojektet: Projekt Arbetande Hundar, SLU, Grimsö forskningsstation
Tobias Gustavsson, Lars Fält, Jens Karlsson och Jessica Åberg

Vid frågor kontakta [email protected]
millandisk.pdf
File Size: 125 kb
File Type: pdf
Download File