Uakseptable dressurmetoder

Ledende organisasjoner internasjonalt innen dyrevelferd, atferd og veterinærmedisin advarer mot å trene hunder med metoder som forårsaker smerte og frykt, herunder noen av metodene som brukes av "hundehviskeren" Cesar Millan i programmet "Hundehviskeren", som blant annet sendes på TV Norge.

I England har veldedige organisasjoner, blant andre the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, gått sammen med den engelske kennelklubben, veterinærorganisasjoner (British Small Animal Veterinary Association), og atferdskonsulenter (Association of Pet Behaviour Counsellors) for å uttrykke dyp bekymring for treningsmetoder som utgjør en alvorlig velferdstrussel for hunden og en betydelig risiko for hundeeiere som forsøker å anvende dem.

NAS (Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr) støtter denne advarselen. 

Cesar Millan og Dyrevelferdsloven
Straffebaserte treningsmetoder, som har blitt observert brukt av Cesar Millan, går ut på å gi hunden en ubehagelig opplevelse for å hindre (uønsket) atferd. Slike treningsmetoder kan inkludere bruk av pigghalsbånd eller halsbånd som gir elektriske støt, kvelning av hunden ved hjelp av renneløkker (struphalsbånd) som stenger av eller begrenser lufttilgangen, og å presse hunden i bakken.

- Bruk av slike metoder truer hundens velferd, og er i mange tilfeller i strid med norsk dyrevelferdslovgivning, som forbyr å utsette dyr for frykt, skade eller unødige påkjenninger i forbindelse med trening, sier leder i NAS, Espen Gudim.

Bruk av elektrisk strøm i trening av hund er for eksempel eksplisitt forbudt i Norge, med unntak trening for å forhindre jaging av sau og klovvilt.

Straffebaserte treningsmetoder kan dessuten forverre de atferdsproblemene man forsøkte å løse, noe som utsetter hundeeieren for betydelig risiko.

Flere vitenskapelige studier har funnet en sammenheng mellom bruk av aversjonsbaserte treningsmetoder og forekomst av uønsket atferd hos hund. 

Referanser:
Eskeland, G. 2008 Educational methods as risk factors for problem behaviours in the dog, Master project at School of Psychology, Animal Behaviour programme, New College Campus, The University of Southampton

Eskeland, G., Tillung, R.H., Bakken, M. 2007 The importance of consistency in the training of dogs. The effect of punishment, rewards, control and attitude on obedience and problem behaviours in dogs Poster presentation at the 6th

International Veterinary Behaviour Meeting & European College of Veterinary Behavioural Medicine-Companion Animals, European Society of Veterinary Clinical Ethology

Tillung, R.H., 2006. Reward is suitable to achieve an obedient dog. Unpublished MSc thesis. Dept of Animal & Aquacultural Sciences, The Norwegian University of Life Science.

Se klipp fra youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=hpcNOwbRyOE
Owner re-directed aggression following use of an electric shock collar.

http://www.youtube.com/watch?v=IjLDQmgYd-s&feature=PlayList&p=C8668BCC31D63588&playnext=1&playnext_from=PL&index=20
Partial hanging of dog and pinning it to the floor.

http://www.youtube.com/watch?v=9iUeD4oxGLs
Aggressive dog being pinned to the floor.
 
Uakseptable treningsmetoder
Organisasjonene hevder at bruk av slike treningsmetoder ikke bare er uakseptabelt ut fra dyrevelferdshensyn, men også unødvendig for å oppnå endring av uønsket atferd hos hund.

Ansvarlige hundetrenere både i England og Norge bruker belønningsbaserte metoder for å trene hunder på en svært effektiv måte.

Når hunden viser atferd som hundeeieren finner uakseptabel, for eksempel at hunden er aggressiv eller ødelegger ting, vil kompetente atferdsterapeuter kunne oppnå langsiktige endringer i atferden ved hjelp av veletablerte og veldokumenterte treningsmetoder som ikke utsetter hunden for smerte eller frykt.

Kompetente atferdskonsulenter
Vi i Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr (NAS) slutter oss til denne vurderingen. Vi oppfordrer hundeiere til å nøye vurdere hvilke metoder de bruker i trening av hunden og hvor de velger å søke hjelp for atferdsproblemer.

Alle kan kalle seg "atferdseksperter", "atferdsterapeuter" e.l., men vi i NAS mener at kun kvalifiserte personer bør behandle hunder med atferdsproblemer, dvs personer med oppdatert kunnskap, trenerferdigheter og erfaring.

Vi anbefaler at hundeeiere tar kontakt med sin veterinær, som kan henvise til en kompetent hundetrener eller atferdskonsulent.

NAS har opprettet en sertifiseringsordning for atferdskonsulenter, der kravene til kompetanse skal kunne gi klienten en garanti for at konsulenten har kunnskap, trenerferdigheter og erfaring i tillegg til holdninger der en tar både hundens og eierens velferd i betraktning. Les mer på www.nafs.no
 
Mer informasjon om:
  • Misforståelser om bruk av straffebaserte metoder
  • Utvikling av aggresjoner hos hund
  • Bivirkninger assosiert med bruk av straff
  • Hvordan finne en kompetent hundetrener eller atferdskonsulent finner du på www.dogwelfarecampaign.org

For mer informasjon:
Espen Gudim
Leder i NAS
Tlf: 982 65 895
E-post: [email protected]
uakseptable_dressurmetoder.pdf
File Size: 70 kb
File Type: pdf
Download File