Vacklande Brukshundklubb

I ett tidigare pressmeddelande från Svenska Brukshundklubben framgår att de ansåg att användandet av obehag vid inlärning kunde leda till oönskade reaktioner, som exempelvis rädsla, passivitet eller att hunden söker avstånd. Svenska Brukshundklubben hänvisade i sitt pressmeddelande till att forskning som gjorts kring eldressyr på djur styrkte detta. Svenska Brukshundklubben ansåg enligt pressmeddelandet att det fanns andra inlärningsmetoder som var säkrare, skonsammare mot hunden och minst lika effektiv. I sitt pressmeddelande menade Svenska Brukshundklubben att de eftersträvar inlärning genom positiv förstärkning.I pressmeddelandet uttalade sig den då ställföreträdande Generalsekreteraren med att säga "– Inlärning genom positiv förstärkning innebär att hunden belönas för ett önskat beteende.

I pressmeddelandet talade man om att SBK sedan mitten av 90-talet, haft en dressyrpolicy som tydligt tar avstånd från både elhalsband, stackel och andra redskap som kan orsaka smärta.

I pressmeddelandet framgår att SBK tillämpar inlärning genom positiv förstärkning därför att de anser att hundarna lär sig mer effektivt. Dessutom blir det roligare att träna, både för hund och ägare, när fokus ligger på det positiva, sägs det vidare i pressmeddelandet.

Vidare i pressmeddelandet framgår det att SBK anser att inlärning genom positiv inlärning bygger på träning utifrån hundens egna lust att utföra en uppgift. Detta sker på effektivaste sätt genom att belöna fram det önskade beteendet som ägaren vill få fram. På så sätt arbetar föraren tillsammans med hunden.

Vi har tidigare haft med hela pressmeddelandet här på sidan, något SBK inte gillade. Därför har vi nu tagit bort den texten och hänvisar istället till deras pressmeddelande via länken nedan.

Admin
svenska_brukshundklubben_reagerar_p_ceasars_metoder.pdf
File Size: 80 kb
File Type: pdf
Download File